คำขวัญประจำจังหวัดเพชรบูรณ์-motto Phetchabun

 

เมืองมะขามหวาน อุทยานน้ำหนาว

ศรีเทพเมืองเก่า เขาค้ออนุสรณ์

นครพ่อขุนผาเมือง