คำขวัญประจำจังหวัดเลย-motto Loei

 

เมืองแห่งทะเลภูเขา

สุดหนาวในสยาม

ดอกไม้งามสามฤดู