คำขวัญประจำจังหวัดแพร่-motto Phrae

 

หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ

ช่อแฮศรีเมือง ลือเลื่องแพะเมืองผี

คนแพร่นี้ใจงาม