คำขวัญประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน-motto Mae Hong Son

 

หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า

ป่าเขียวขจี ผู้คนดี

ประเพณีงาม ลือนามถิ่นบัวตอง